องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม การจัดประชาคมระดับตำบลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ [30 มกราคม 2566]
การจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [28 เมษายน 2565]
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น [28 เมษายน 2565]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม