องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box กองช่าง
นายพูลศักดิ์ สารวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 097-3016609
นายจิระเดช พยัคฆพล
นายช่างโยธา
นายธนพงษ์ นามบุญเรือง
นายช่างไฟฟ้า
นายอภิเดช แก้วยาศรี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายปิยณัฐ เมืองปาง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ ขันทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุกฤษฎิ์ แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวสุกัญญา แสงกินณะรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไตรภพ บัวภาศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเนรมิต จันทาติด
คนงาน (ปฏิบัติงานช่วยงานประปา)


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม