องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการฯ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง ลย.ถ ๕๔๐๐ ถนนสายบ้านห้วยผุ ตำบลน้ำแคม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว๒,๑๕๐.๐๐เมตรหนา๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file บันทึกข้อความ-รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview594
description ประกาศรายงานการติดตามผลการปฎิบัติงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม