องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริต และผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ในศพด.น้ำแคม grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 54-012 สายบ้านน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ วางท่อระบบประปาหมู่บ้านตลอดสาย หมู่ที่ 5 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านตลอดสาย หมู่ที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากยาง ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
photo แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file บันทึกข้อความ-รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
description ประกาศรายงานการติดตามผลการปฎิบัติงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม