องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 2 พค.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.30 น.ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวน,จัดทำแผนฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 5 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 10 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 8 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านน้ำแคม อำเภอท่า ลี่จังหวัดเลย จำนวน 14 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
photo แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file บันทึกข้อความ-รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
description ประกาศรายงานการติดตามผลการปฎิบัติงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม