องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม ซอยบำรุงราชเชื่อมซอยพัฒนาการเชื่อมซอยเพิ่มพูนทรัพย์เชื่อมซอยอรุณสวัสดิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวัดป่าศรีโสภณ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดป่าศรีโสภณ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดป่าศรีโสภณ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 10 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 8 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านน้ำแคม อำเภอท่า ลี่จังหวัดเลย จำนวน 14 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม