องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง ลย.ถ ๕๔๐๐ ถนนสายบ้านห้วยผุ ตำบลน้ำแคม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว๒,๑๕๐.๐๐เมตรหนา๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.54-009 ถนนสายบ้านห้วยผุก-บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยผุก ตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกสายบ้านห้วยผุก-บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยผุก ตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการทำฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าวัดสว่างวารี-บ้านนายจรัญ อารมณ์สวะ หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ ตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาบประวิทย์ คำมูล บ้านน้ำแคม หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ วางท่อระบบประปาหมู่บ้านตลอดสาย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 54-012 สายบ้านน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านตลอดสาย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากยาง ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม ซอยบำรุงราชเชื่อมซอยพัฒนาการเชื่อมซอยเพิ่มพูนทรัพย์เชื่อมซอยอรุณสวัสดิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวัดป่าศรีโสภณ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม