องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริต และผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ในศพด.น้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 13 มิ.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 2 พค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
photo ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 89
photo ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.30 น.ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวน,จัดทำแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม