องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file กิจกรรมการส่งเสริมประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลน้ำแคมน้ำแคม เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ ๙๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม