องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานทางการเงิน
find_in_page รายงานแสดงรายงานการรับ - จ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file งบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รับจริง-รายจ่าย รายไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่ายจริง งวดเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานรับจริง จ่ายจริง ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่ายจริง งวดเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงรานเงินสะสมงวดเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file งบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file งบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม