องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานแสดงรายงานการรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page รายงานแสดงรายงานการรับ - จ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file งบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รับจริง-รายจ่าย รายไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่ายจริง งวดเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานรับจริง จ่ายจริง ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่ายจริง งวดเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file รายงรานเงินสะสมงวดเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file งบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม