องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รรายงานแสดงผลการดำเนินการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ - เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากรายรับตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ผลการดำเนินการรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1 ถึง 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม