องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder ตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file กฏบัตร 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file การติดตามมอบหมายงาน
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คู่มือการให้คำปรึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ขออนุมัติกฏบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
description หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
description รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 30 ก.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม