องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder ตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file กฏบัตร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file การติดตามมอบหมายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file คู่มือการให้คำปรึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ขออนุมัติกฏบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
description หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
description รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 30 ก.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม