messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
รายงานติดตามประเมินผลแผนฯประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
แบบสรุปโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
บันทึกรายงานผลรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
การติตตามประเมินผลแผน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
รายงานผลแผน ปปช.รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
การติดตามประเมินผลแผนปี61 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
การติดตามประเมินผลแผนปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม