องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file มาตรการในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file เรื่อง มาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file เรื่อง มาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม