ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 1209 บบ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง