ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ภูมิประเทศ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขาหุบเขาและภูเขาโดยมีที่ราบลุ่มประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือพื้นที่ประมาณ ๒๒,๑๙๓ ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๒๐๐ – ๗๐๐ เมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนตลอดปี มีฝนตกชุกและทิ้งช่วงในบางครั้ง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย คือประมาณ ๙๑๖.๐๔ มิลลิเมตร/ปี ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันและฤดูหนาวอากาศจะร้อนในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนอากาศจะหนาวจัด เขตพื้นที่ ตำบลน้ำแคมทิศตะวันออกของอำเภอท่าลี่ อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ ๑๔ กิโลเมตร ทิศเหนือ จด ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน และ สปป.ลาว ทิศใต้ จด ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก จด ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เนื้อที่ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เขตการปกครอง แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวน หลังคาเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง ๑ บ้านน้ำแคม ๗๑๙ ๗๔๓ ๑,๔๖๑ ๔๘๗ นายเวียร พันธะบัวศรี * ๒ บ้านห้วยผุก ๒๑๕ ๑๗๕ ๓๙๐ ๑๒๕ นางบัวลอง โสมาศรี ๓ บ้านน้ำแคม ๖๔๗ ๖๖๒ ๑,๓๐๙ ๔๔๐ นายประพงษ์ ศรีวิชา ๔ บ้านหาดเจริญ ๑๒๖ ๑๒๗ ๒๕๓ ๙๘ นายสุริยา เครือผักปัง สาธารณูปโภค จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหลังคาเรือน การเดินทาง การเดินทางเข้าสู่ตำบลน้ำแคม ได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ ระยะทาง 24 กม. 2. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ ระยะทาง 22 กม. 3. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ ระยะทาง 14 กม.(ถนนลูกรัง) ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดก้านมะพร้าว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภูมิประเทศ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขาหุบเขาและภูเขาโดยมีที่ราบลุ่มประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือพื้นที่ประมาณ ๒๒,๑๙๓ ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๒๐๐ – ๗๐๐ เมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนตลอดปี มีฝนตกชุกและทิ้งช่วงในบางครั้ง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย คือประมาณ ๙๑๖.๐๔ มิลลิเมตร/ปี ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันและฤดูหนาวอากาศจะร้อนในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนอากาศจะหนาวจัด เขตพื้นที่ ตำบลน้ำแคมทิศตะวันออกของอำเภอท่าลี่ อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ ๑๔ กิโลเมตร ทิศเหนือ จด ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน และ สปป.ลาว ทิศใต้ จด ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก จด ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เนื้อที่ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เขตการปกครอง แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวน หลังคาเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง ๑ บ้านน้ำแคม ๗๑๙ ๗๔๓ ๑,๔๖๑ ๔๘๗ นายเวียร พันธะบัวศรี * ๒ บ้านห้วยผุก ๒๑๕ ๑๗๕ ๓๙๐ ๑๒๕ นางบัวลอง โสมาศรี ๓ บ้านน้ำแคม ๖๔๗ ๖๖๒ ๑,๓๐๙ ๔๔๐ นายประพงษ์ ศรีวิชา ๔ บ้านหาดเจริญ ๑๒๖ ๑๒๗ ๒๕๓ ๙๘ นายสุริยา เครือผักปัง สาธารณูปโภค จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหลังคาเรือน การเดินทาง การเดินทางเข้าสู่ตำบลน้ำแคม ได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ ระยะทาง 24 กม. 2. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ ระยะทาง 22 กม. 3. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ ระยะทาง 14 กม.(ถนนลูกรัง) ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดก้านมะพร้าว../add_file/ภูมิประเทศ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขาหุบเขาและภูเขาโดยมีที่ราบลุ่มประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือพื้นที่ประมาณ ๒๒,๑๙๓ ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๒๐๐ – ๗๐๐ เมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนตลอดปี มีฝนตกชุกและทิ้งช่วงในบางครั้ง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย คือประมาณ ๙๑๖.๐๔ มิลลิเมตร/ปี ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันและฤดูหนาวอากาศจะร้อนในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนอากาศจะหนาวจัด เขตพื้นที่ ตำบลน้ำแคมทิศตะวันออกของอำเภอท่าลี่ อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ ๑๔ กิโลเมตร ทิศเหนือ จด ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน และ สปป.ลาว ทิศใต้ จด ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก จด ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เนื้อที่ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เขตการปกครอง แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวน หลังคาเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง ๑ บ้านน้ำแคม ๗๑๙ ๗๔๓ ๑,๔๖๑ ๔๘๗ นายเวียร พันธะบัวศรี * ๒ บ้านห้วยผุก ๒๑๕ ๑๗๕ ๓๙๐ ๑๒๕ นางบัวลอง โสมาศรี ๓ บ้านน้ำแคม ๖๔๗ ๖๖๒ ๑,๓๐๙ ๔๔๐ นายประพงษ์ ศรีวิชา ๔ บ้านหาดเจริญ ๑๒๖ ๑๒๗ ๒๕๓ ๙๘ นายสุริยา เครือผักปัง สาธารณูปโภค จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหลังคาเรือน การเดินทาง การเดินทางเข้าสู่ตำบลน้ำแคม ได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ ระยะทาง 24 กม. 2. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ ระยะทาง 22 กม. 3. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ ระยะทาง 14 กม.(ถนนลูกรัง) ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดก้านมะพร้าว
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจและการเกษตร ระบบนิเวศฟื้นฟู การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประสานพลังชุมชน ให้เปี่ยมล้นด้วยการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจและการเกษตร ระบบนิเวศฟื้นฟู การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประสานพลังชุมชน ให้เปี่ยมล้นด้วยการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นสุข../add_file/ โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจและการเกษตร ระบบนิเวศฟื้นฟู การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประสานพลังชุมชน ให้เปี่ยมล้นด้วยการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นสุข
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตำบลน้ำแคม แต่เดิมชื่อบ้านน้ำแคมตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2412 โดยการนำของคนจำนวน 3 กลุ่มที่เข้ามาทำไร่ ทำนา เพราะว่าบริเวณบ้านน้ำแคมเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำแคม และห้วยน้ำกก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกบ้านน้ำแคมออกจากตำบลหนองผือ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแคม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ 2 บ้านห้วยพุก หมู่ 3 บ้านน้ำแคม หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย หมู่ 6 บ้านปากยาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลน้ำแคม แต่เดิมชื่อบ้านน้ำแคมตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2412 โดยการนำของคนจำนวน 3 กลุ่มที่เข้ามาทำไร่ ทำนา เพราะว่าบริเวณบ้านน้ำแคมเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำแคม และห้วยน้ำกก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกบ้านน้ำแคมออกจากตำบลหนองผือ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแคม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ 2 บ้านห้วยพุก หมู่ 3 บ้านน้ำแคม หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย หมู่ 6 บ้านปากยาง../add_file/ ตำบลน้ำแคม แต่เดิมชื่อบ้านน้ำแคมตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2412 โดยการนำของคนจำนวน 3 กลุ่มที่เข้ามาทำไร่ ทำนา เพราะว่าบริเวณบ้านน้ำแคมเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำแคม และห้วยน้ำกก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกบ้านน้ำแคมออกจากตำบลหนองผือ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแคม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ 2 บ้านห้วยพุก หมู่ 3 บ้านน้ำแคม หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย หมู่ 6 บ้านปากยาง
ชื่อไฟล์ : ตำบลน้ำแคม แต่เดิมชื่อบ้านน้ำแคมตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2412 โดยการนำของคนจำนวน 3 กลุ่มที่เข้ามาทำไร่ ทำนา เพราะว่าบริเวณบ้านน้ำแคมเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำแคม และห้วยน้ำกก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกบ้านน้ำแคมออกจากตำบลหนองผือ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแคม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ 2 บ้านห้วยพุก หมู่ 3 บ้านน้ำแคม หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย หมู่ 6 บ้านปากยาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลน้ำแคม แต่เดิมชื่อบ้านน้ำแคมตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2412 โดยการนำของคนจำนวน 3 กลุ่มที่เข้ามาทำไร่ ทำนา เพราะว่าบริเวณบ้านน้ำแคมเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำแคม และห้วยน้ำกก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกบ้านน้ำแคมออกจากตำบลหนองผือ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแคม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ 2 บ้านห้วยพุก หมู่ 3 บ้านน้ำแคม หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย หมู่ 6 บ้านปากยาง../add_file/ตำบลน้ำแคม แต่เดิมชื่อบ้านน้ำแคมตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2412 โดยการนำของคนจำนวน 3 กลุ่มที่เข้ามาทำไร่ ทำนา เพราะว่าบริเวณบ้านน้ำแคมเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำแคม และห้วยน้ำกก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกบ้านน้ำแคมออกจากตำบลหนองผือ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแคม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ 2 บ้านห้วยพุก หมู่ 3 บ้านน้ำแคม หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย หมู่ 6 บ้านปากยาง
ชื่อไฟล์ : ๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานสาธารณูปโภคก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การจัดให้มีระบบสาธารณูปการ ประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงแหล่งน้ำใต้ดินและ การพัฒนาด้านจัดวาง ผัง อบต.และการควบคุมอาคาร ๒. พัฒนาด้านด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การเกษตร ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ๔. พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาในระบบและนอกระบบ พัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เด็กและเยาวชน สนับสนุนด้านกีฬา การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม และการสารณสุข ๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๖. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน และการพัฒนาบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานสาธารณูปโภคก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การจัดให้มีระบบสาธารณูปการ ประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงแหล่งน้ำใต้ดินและ การพัฒนาด้านจัดวาง ผัง อบต.และการควบคุมอาคาร ๒. พัฒนาด้านด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การเกษตร ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ๔. พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาในระบบและนอกระบบ พัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เด็กและเยาวชน สนับสนุนด้านกีฬา การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม และการสารณสุข ๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๖. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน และการพัฒนาบุคลากร../add_file/๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานสาธารณูปโภคก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การจัดให้มีระบบสาธารณูปการ ประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงแหล่งน้ำใต้ดินและ การพัฒนาด้านจัดวาง ผัง อบต.และการควบคุมอาคาร ๒. พัฒนาด้านด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การเกษตร ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ๔. พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาในระบบและนอกระบบ พัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เด็กและเยาวชน สนับสนุนด้านกีฬา การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม และการสารณสุข ๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๖. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน และการพัฒนาบุคลากร
ชื่อไฟล์ : ๑. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนผู้ว่างงาน ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ๓. มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ๖. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนผู้ว่างงาน ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ๓. มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ๖. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา ../add_file/๑. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนผู้ว่างงาน ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ๓. มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ๖. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา
ชื่อไฟล์ : ๑. ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอช.ไอ.วี ตามอัตภาพ (โดยจ่ายเป็นเงินสดทุกเดือน) ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ๓. ส่งเสริมด้านกีฬาเยาวชน ๔. ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียน ๕. ส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันโรคในตำบลน้ำแคม ๖. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในกลุ่มเยาวชนทางหมู่บ้าน ๗. ส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์แอร์โรบิคเพื่อออกกำลังกายทางหมู่บ้าน ๘. ส่งเสริมสนับสนุนจ้างเหมารถให้ผู้ป่วยเรื้อรังเข้าถึงบริการโรงพยาบาลท่าลี่ ๙. ส่งเสริมทำนุบำรุงและถาวรวัตถุที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ เช่นหลวงปูค้ำ พระพุทธรูปทันใจศรีโสภณ ของชาวตำบลน้ำแคม ๑๐. สนับสนุนด้านงบประมาณจัดงานประเพณีทางหมู่บ้าน ๑๑. ส่งเสริมทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าสาธารณะในหมู่บ้านทุกผืน พร้อมด้วยงบประมาณจัดตั้งเขตแดนให้ชัดเจนและ ฝังเขตแดนไม่ให้รุกล้ำเข้ามา ๑๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปกครองท้องถิ่น ๑๔. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ สร้างอำนาจการต่อรองราคา ๑๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ๑๖. สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกอาชีพ ๑๗. ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อใช้ในตำบลน้ำแคม ๑๘. ส่งเสริมการกระจายรายได้เข้าสู่หมู่บ้าน โดยจัดตั้งกองทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่ออุตสาหกรรม ในครัวเรือน ๑๙. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ เตรียมเข้าสู่ครัวโลก ๒๐. จัดการบริหารน้ำประปา มีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มไม่ขาดแคลนประปาที่ได้รับโอน ๒๑. จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๒๒. สร้างซ่อมถนนเพื่อการเกษตรทุกสายในตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอช.ไอ.วี ตามอัตภาพ (โดยจ่ายเป็นเงินสดทุกเดือน) ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ๓. ส่งเสริมด้านกีฬาเยาวชน ๔. ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียน ๕. ส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันโรคในตำบลน้ำแคม ๖. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในกลุ่มเยาวชนทางหมู่บ้าน ๗. ส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์แอร์โรบิคเพื่อออกกำลังกายทางหมู่บ้าน ๘. ส่งเสริมสนับสนุนจ้างเหมารถให้ผู้ป่วยเรื้อรังเข้าถึงบริการโรงพยาบาลท่าลี่ ๙. ส่งเสริมทำนุบำรุงและถาวรวัตถุที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ เช่นหลวงปูค้ำ พระพุทธรูปทันใจศรีโสภณ ของชาวตำบลน้ำแคม ๑๐. สนับสนุนด้านงบประมาณจัดงานประเพณีทางหมู่บ้าน ๑๑. ส่งเสริมทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าสาธารณะในหมู่บ้านทุกผืน พร้อมด้วยงบประมาณจัดตั้งเขตแดนให้ชัดเจนและ ฝังเขตแดนไม่ให้รุกล้ำเข้ามา ๑๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปกครองท้องถิ่น ๑๔. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ สร้างอำนาจการต่อรองราคา ๑๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ๑๖. สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกอาชีพ ๑๗. ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อใช้ในตำบลน้ำแคม ๑๘. ส่งเสริมการกระจายรายได้เข้าสู่หมู่บ้าน โดยจัดตั้งกองทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่ออุตสาหกรรม ในครัวเรือน ๑๙. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ เตรียมเข้าสู่ครัวโลก ๒๐. จัดการบริหารน้ำประปา มีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มไม่ขาดแคลนประปาที่ได้รับโอน ๒๑. จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๒๒. สร้างซ่อมถนนเพื่อการเกษตรทุกสายในตำบลน้ำแคม ../add_file/๑. ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอช.ไอ.วี ตามอัตภาพ (โดยจ่ายเป็นเงินสดทุกเดือน) ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ๓. ส่งเสริมด้านกีฬาเยาวชน ๔. ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียน ๕. ส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันโรคในตำบลน้ำแคม ๖. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในกลุ่มเยาวชนทางหมู่บ้าน ๗. ส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์แอร์โรบิคเพื่อออกกำลังกายทางหมู่บ้าน ๘. ส่งเสริมสนับสนุนจ้างเหมารถให้ผู้ป่วยเรื้อรังเข้าถึงบริการโรงพยาบาลท่าลี่ ๙. ส่งเสริมทำนุบำรุงและถาวรวัตถุที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ เช่นหลวงปูค้ำ พระพุทธรูปทันใจศรีโสภณ ของชาวตำบลน้ำแคม ๑๐. สนับสนุนด้านงบประมาณจัดงานประเพณีทางหมู่บ้าน ๑๑. ส่งเสริมทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าสาธารณะในหมู่บ้านทุกผืน พร้อมด้วยงบประมาณจัดตั้งเขตแดนให้ชัดเจนและ ฝังเขตแดนไม่ให้รุกล้ำเข้ามา ๑๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปกครองท้องถิ่น ๑๔. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ สร้างอำนาจการต่อรองราคา ๑๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ๑๖. สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกอาชีพ ๑๗. ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อใช้ในตำบลน้ำแคม ๑๘. ส่งเสริมการกระจายรายได้เข้าสู่หมู่บ้าน โดยจัดตั้งกองทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่ออุตสาหกรรม ในครัวเรือน ๑๙. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ เตรียมเข้าสู่ครัวโลก ๒๐. จัดการบริหารน้ำประปา มีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มไม่ขาดแคลนประปาที่ได้รับโอน ๒๑. จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๒๒. สร้างซ่อมถนนเพื่อการเกษตรทุกสายในตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ๑. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนผู้ว่างงาน ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ๓. มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ๖. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนผู้ว่างงาน ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ๓. มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ๖. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา../add_file/๑. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนผู้ว่างงาน ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ๓. มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ๖. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ : 08-1872-0793 โทรสาร : 042810207 E-mail หน่วยงาน : Namkham_2554@hotmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ : 08-1872-0793 โทรสาร : 042810207 E-mail หน่วยงาน : Namkham_2554@hotmail.com../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ : 08-1872-0793 โทรสาร : 042810207 E-mail หน่วยงาน : Namkham_2554@hotmail.com
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประสานงาน สุบัญดิฐ ศรีกระทุม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ. 0918671126 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประสานงาน สุบัญดิฐ ศรีกระทุม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ. 0918671126../add_file/ แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประสานงาน สุบัญดิฐ ศรีกระทุม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ. 0918671126
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการให้และรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการให้และรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการให้และรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม../add_file/ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวน,จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2566 ถึง พ.ศ.2570)และแผนชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวน,จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2566 ถึง พ.ศ.2570)และแผนชุมชน../add_file/หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวน,จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2566 ถึง พ.ศ.2570)และแผนชุมชน
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับานุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับานุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับานุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565รอบ 6 เดือน (ตค.2564- มีค. 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565รอบ 6 เดือน (ตค.2564- มีค. 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565รอบ 6 เดือน (ตค.2564- มีค. 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542../add_file/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2542../add_file/พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2542
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2539 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2539../add_file/พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2539
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542../add_file/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562../add_file/พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565../add_file/พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560../add_file/พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562../add_file/พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562../add_file/พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539../add_file/พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ชื่อไฟล์ : คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน อบต.น้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน อบต.น้ำแคม../add_file/คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน อบต.น้ำแคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธานในพิธีในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธานในพิธีในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธานในพิธีในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความเดือดร้อน และโครงการที่ต้องการพัฒนาฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความเดือดร้อน และโครงการที่ต้องการพัฒนาฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ../add_file/กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความเดือดร้อน และโครงการที่ต้องการพัฒนาฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปี 2564../add_file/สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : มาตรการในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/มาตรการในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : มาตรการในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียน../add_file/มาตรการในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : มมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง../add_file/มมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน../add_file/มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ชื่อไฟล์ : มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565../add_file/มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน../add_file/มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความเดือดร้อน และโครงการที่ต้องการพัฒนาฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความเดือดร้อน และโครงการที่ต้องการพัฒนาฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ../add_file/กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความเดือดร้อน และโครงการที่ต้องการพัฒนาฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง../add_file/ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น../add_file/มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560../add_file/มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561../add_file/มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2560 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2560../add_file/ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2560
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563../add_file/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต.จ.เลย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฉบับที่4 พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต.จ.เลย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฉบับที่4 พ.ศ.2564../add_file/ประกาศ ก.อบต.จ.เลย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฉบับที่4 พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562../add_file/ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศ กจ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ฉบับที่ 3พ.ศ.2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ กจ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ฉบับที่ 3พ.ศ.2561../add_file/ประกาศ กจ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ฉบับที่ 3พ.ศ.2561
ชื่อไฟล์ : ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง../add_file/ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง
ชื่อไฟล์ : ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2564../add_file/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด6 การสร้างแรงจูงใจฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด6 การสร้างแรงจูงใจฯ../add_file/ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด6 การสร้างแรงจูงใจฯ
ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ(ฉบับที่2)2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ(ฉบับที่2)2565../add_file/ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ(ฉบับที่2)2565
ชื่อไฟล์ : 3ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-62 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-62../add_file/3ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-62
ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562../add_file/ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563../add_file/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร อบต.น้ำแคม.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล อบต.น้ำแคม.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน../add_file/หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน
ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล../add_file/ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
ชื่อไฟล์ : O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน../add_file/O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส../add_file/รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส../add_file/รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : แผนบริหารความเสี่ยง2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนบริหารความเสี่ยง2565../add_file/แผนบริหารความเสี่ยง2565
ชื่อไฟล์ : ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง 2565../add_file/ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความแจ้งแผนการบริหารจัดการความ2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความแจ้งแผนการบริหารจัดการความ2565../add_file/บันทึกข้อความแจ้งแผนการบริหารจัดการความ2565
ชื่อไฟล์ : นโยบายความเสี่ยง2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายความเสี่ยง2565../add_file/นโยบายความเสี่ยง2565
ชื่อไฟล์ : นโยบายความเสี่ยง2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายความเสี่ยง2565../add_file/นโยบายความเสี่ยง2565
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความแจ้งแผนการบริหารจัดการความ2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความแจ้งแผนการบริหารจัดการความ2565../add_file/บันทึกข้อความแจ้งแผนการบริหารจัดการความ2565
ชื่อไฟล์ : แผนบริหารความเสี่ยง2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนบริหารความเสี่ยง2565../add_file/แผนบริหารความเสี่ยง2565
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานความเสี่ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานความเสี่ยง../add_file/แบบรายงานความเสี่ยง
ชื่อไฟล์ : แบบ RM1รายงานความเสี่ยง.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564../add_file/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : แบบสรุปโครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบสรุปโครงการ../add_file/แบบสรุปโครงการ
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564../add_file/บันทึกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานผลรอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานผลรอบ 6 เดือน../add_file/บันทึกรายงานผลรอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : แบบสรุปโครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบสรุปโครงการ../add_file/ แบบสรุปโครงการ
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ชื่อไฟล์ : รายงานผลผู้รับบริการและความพึงพอใจปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลผู้รับบริการและความพึงพอใจปีงบประมาณ 2564../add_file/รายงานผลผู้รับบริการและความพึงพอใจปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศประมวลจริยธรรม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประมวลจริยธรรม 2565../add_file/ประกาศประมวลจริยธรรม 2565
ชื่อไฟล์ : ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565../add_file/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565 รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565 รอบ 6 เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565 รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการสร้างความสุจริต โปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการสร้างความสุจริต โปร่งใส../add_file/ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการสร้างความสุจริต โปร่งใส
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการจัดการความเสี่ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการจัดการความเสี่ยง../add_file/การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ชื่อไฟล์ : การประเมินความเสี่ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินความเสี่ยง../add_file/การประเมินความเสี่ยง
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต../add_file/แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565../add_file/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ 2564../add_file/รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ 2564
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าแถว เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าแถว เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าแถว เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ../add_file/รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565../add_file/ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าแถว เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าแถว เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าแถว เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : มาตรการตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ../add_file/มาตรการตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ../add_file/เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ../add_file/นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย../add_file/นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : บันทึกแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง 2564../add_file/บันทึกแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง 2564
ชื่อไฟล์ : ปฏิทิน/แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปฏิทิน/แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/ปฏิทิน/แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2564../add_file/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564../add_file/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564../add_file/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม../add_file/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชื่อไฟล์ : สถิติข้อมูลการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติข้อมูลการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/สถิติข้อมูลการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มาตรการประหยัดพลังงาน2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการประหยัดพลังงาน2564../add_file/มาตรการประหยัดพลังงาน2564
ชื่อไฟล์ : คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : แผน ปปช.2561-2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผน ปปช.2561-2564../add_file/แผน ปปช.2561-2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 017รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 017รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566../add_file/017รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน../add_file/รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566-2570 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566-2570 ../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566-2570
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566-2570 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566-2570 ../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566-2570
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)../add_file/นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ และงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ และงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ../add_file/การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ และงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย../add_file/โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565../add_file/โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2565../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5)พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5)พ.ศ.2565../add_file/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5)พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ :
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้ารับการพัฒนาทักษะ/ศึกษา ศพด.น้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้ารับการพัฒนาทักษะ/ศึกษา ศพด.น้ำแคม../add_file/ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้ารับการพัฒนาทักษะ/ศึกษา ศพด.น้ำแคม
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่../add_file/นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ และงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ และงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)../add_file/การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ และงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศประมวลจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประมวลจริยธรรม../add_file/ประกาศประมวลจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อไฟล์ : 21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าลี่ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริตและผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.น้ำแคม เข้าร่วม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าลี่ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริตและผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.น้ำแคม เข้าร่วม ../add_file/21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าลี่ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริตและผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.น้ำแคม เข้าร่วม
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/8rtgw5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/8rtgw5../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/8rtgw5
ชื่อไฟล์ : b4ZZ7rAThu14809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตนารมณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตนารมณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy../add_file/ประกาศเจตนารมณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
ชื่อไฟล์ : สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : No Gift Policy 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: No Gift Policy 2566../add_file/No Gift Policy 2566
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : รายงานติดตามผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานติดตามผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานติดตามผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานติดตามประเมินผลแผนฯประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานติดตามประเมินผลแผนฯประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานติดตามประเมินผลแผนฯประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปี 2566 (แสดงเป็นรายไตรมาส) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปี 2566 (แสดงเป็นรายไตรมาส)../add_file/รายงานแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปี 2566 (แสดงเป็นรายไตรมาส)
ชื่อไฟล์ : สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อไฟล์ : ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมจัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อหารือการจัดงานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม กำนันตำบลน้ำแคม ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตัวแทน อสม.และผู้นำชุมชน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการแห่ต้นหมากเบ็งและขบวนฟ้อนรำ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมจัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อหารือการจัดงานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม กำนันตำบลน้ำแคม ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตัวแทน อสม.และผู้นำชุมชน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการแห่ต้นหมากเบ็งและขบวนฟ้อนรำ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมจัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อหารือการจัดงานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม กำนันตำบลน้ำแคม ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตัวแทน อสม.และผู้นำชุมชน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการแห่ต้นหมากเบ็งและขบวนฟ้อนรำ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จัดประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๔๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จัดประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๔๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ../add_file/เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จัดประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๔๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลคม 2565 – มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลคม 2565 – มีนาคม 2566 ../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลคม 2565 – มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบหกเดือนแรก (รอบตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบหกเดือนแรก (รอบตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)../add_file/สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบหกเดือนแรก (รอบตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ../add_file/แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.รอบ6 เดือน (ต.ค 65- มี.ค. 66) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.รอบ6 เดือน (ต.ค 65- มี.ค. 66)../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.รอบ6 เดือน (ต.ค 65- มี.ค. 66)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ2565../add_file/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566../add_file/รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2566../add_file/มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2566../add_file/ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566../add_file/มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2566../add_file/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕../add_file/รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕../add_file/รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ../add_file/แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖ ../add_file/มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2566 ../add_file/มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖../add_file/มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 2566../add_file/นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 2566
ชื่อไฟล์ : การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 ../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการส่งเสริมประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลน้ำแคมน้ำแคม เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการส่งเสริมประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลน้ำแคมน้ำแคม เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/กิจกรรมการส่งเสริมประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลน้ำแคมน้ำแคม เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ../add_file/แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ ../add_file/แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงรายงานการรับ - จ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแสดงรายงานการรับ - จ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานแสดงรายงานการรับ - จ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน../add_file/คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ชื่อไฟล์ : คู่มือบริการประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือบริการประชาชน../add_file/คู่มือบริการประชาชน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายNoGiftPolicy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายNoGiftPolicy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก../add_file/แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายNoGiftPolicy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ../add_file/มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง../add_file/การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง../add_file/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตการจัดการกรณีทุจริต2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตการจัดการกรณีทุจริต2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตการจัดการกรณีทุจริต2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565../add_file/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยงประจำปี2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยงประจำปี2566../add_file/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยงประจำปี2566
ชื่อไฟล์ : วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปี2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปี2566../add_file/วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปี2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566)../add_file/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการ และประเมินความพึงพอใจตามภารกิจของหน่วงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการ และประเมินความพึงพอใจตามภารกิจของหน่วงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ../add_file/รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการ และประเมินความพึงพอใจตามภารกิจของหน่วงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปรายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายการ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปรายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายการ)../add_file/สรุปรายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายการ)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 ../add_file/แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๖ รอบหกเดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๖ รอบหกเดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ../add_file/รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๖ รอบหกเดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ค่านิยมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี งบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ค่านิยมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี งบประมาณ 2566../add_file/ค่านิยมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี งบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธานในการประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อรับทราบถึงการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ-ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยมีพนักงานส่วนตำบลลพนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมจำนวน 46 ราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธานในการประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อรับทราบถึงการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ-ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยมีพนักงานส่วนตำบลลพนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมจำนวน 46 ราย../add_file/เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นประธานในการประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อรับทราบถึงการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ-ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยมีพนักงานส่วนตำบลลพนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมจำนวน 46 ราย
ชื่อไฟล์ : สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566)../add_file/สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี 2565 ครั้งแรก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี 2565 ครั้งแรก../add_file/สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี 2565 ครั้งแรก
ชื่อไฟล์ : บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ../add_file/บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ../add_file/บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ../add_file/บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ../add_file/แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒../add_file/พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕../add_file/พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ยินดีต้อนรับสู่โลกของเกมออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นที่จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตคุณ! เรามีเกมแอคชั่น, กีฬา, ปริศนา และอื่น ๆ อีกมากมายที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันได้ ลงทะเบียนเข้าร่วมกับเราวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น คุณสามารถหาเพื่อนใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะเกมของคุณได้ที่นี่ มาเริ่มต้นการผจญภัย, ท้าทายความเสี่ยง, หรือพักผ่อนจากชีวิตประจำวันกับประสบการณ์เกมออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยสัมผัสมาก่อน!

เริ่มต้นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ได้ที่นี่! มาร่วมสนุกและสัมผัสประสบการณ์เกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร ที่จะทำให้ชีวิตคุณสีสันมากขึ้น อย่ารอช้า ลงทะเบียนเข้า   <a class="in-cell-link" href="https://slotxogame88.net/" target="_blank">เว็บไซต์</a> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยินดีต้อนรับสู่โลกของเกมออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นที่จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตคุณ! เรามีเกมแอคชั่น, กีฬา, ปริศนา และอื่น ๆ อีกมากมายที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันได้ ลงทะเบียนเข้าร่วมกับเราวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น คุณสามารถหาเพื่อนใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะเกมของคุณได้ที่นี่ มาเริ่มต้นการผจญภัย, ท้าทายความเสี่ยง, หรือพักผ่อนจากชีวิตประจำวันกับประสบการณ์เกมออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยสัมผัสมาก่อน!

เริ่มต้นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ได้ที่นี่! มาร่วมสนุกและสัมผัสประสบการณ์เกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร ที่จะทำให้ชีวิตคุณสีสันมากขึ้น อย่ารอช้า ลงทะเบียนเข้า   <a class="in-cell-link" href="https://slotxogame88.net/" target="_blank">เว็บไซต์</a>../add_file/ยินดีต้อนรับสู่โลกของเกมออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นที่จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตคุณ! เรามีเกมแอคชั่น, กีฬา, ปริศนา และอื่น ๆ อีกมากมายที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันได้ ลงทะเบียนเข้าร่วมกับเราวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น คุณสามารถหาเพื่อนใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะเกมของคุณได้ที่นี่ มาเริ่มต้นการผจญภัย, ท้าทายความเสี่ยง, หรือพักผ่อนจากชีวิตประจำวันกับประสบการณ์เกมออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยสัมผัสมาก่อน!

เริ่มต้นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ได้ที่นี่! มาร่วมสนุกและสัมผัสประสบการณ์เกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร ที่จะทำให้ชีวิตคุณสีสันมากขึ้น อย่ารอช้า ลงทะเบียนเข้า   <a class="in-cell-link" href="https://slotxogame88.net/" target="_blank">เว็บไซต์</a>
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/ประกาศผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างโครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ปริมาณงาน ผ1 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร, ผ2 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างโครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ปริมาณงาน ผ1 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร, ผ2 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างโครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ปริมาณงาน ผ1 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร, ผ2 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียน ท่านนายกอบต.น้ำแคมที่นับถือ จากร่างขอบเขตงาน TOR.ข้อ 4.2.1 กำหนด ให้ผู้เสนอราคารถยนต์ต้องมีเอกสาร.. ฉลากเขียว .. ซึ่งเข้าใจว่าจนท.น่าจะนำข้อความนี้มาจากการประกวดราคาผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ไม่ใช่รถยนต์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม..สำหรับการผลิตรถยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดให้มีมาตรฐานยูโร ทุกยี่ห้อต้องมีถ้าไม่มีจะผลิตออกมาจำหน่ายไม่ได้ ข้อ 4.2.7 กำหนดให้ใช้ยางขนาด 265/65 R 17 เป็นการนำลักษณะเฉพาะตัว ของบางยี่ห้อมากำหนด ต้องกำหนดเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางที่นับเป็นนิ้ว R.17 ซึ่งมีทุกยี่ห้อ ข้อ 5.1.2 ถึง5.1.5 เอกสารเหล่านี้ใช้ ในขั้นตอนการผลิต ใช้กับโรงงานผู้ผลิต ไม่ปรากฎว่าเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ในส่วนที่ต้องแสดงในการประกวดราคา ขอเรียนท่านนายกและคณะกรรมการโปรดพิจารณาแก้ไขคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อให้การประกวดราคาเป็นไปด้วยความยุติธรรม ขอขอบพระคุณอย่างสูง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน ท่านนายกอบต.น้ำแคมที่นับถือ จากร่างขอบเขตงาน TOR.ข้อ 4.2.1 กำหนด ให้ผู้เสนอราคารถยนต์ต้องมีเอกสาร.. ฉลากเขียว .. ซึ่งเข้าใจว่าจนท.น่าจะนำข้อความนี้มาจากการประกวดราคาผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ไม่ใช่รถยนต์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม..สำหรับการผลิตรถยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดให้มีมาตรฐานยูโร ทุกยี่ห้อต้องมีถ้าไม่มีจะผลิตออกมาจำหน่ายไม่ได้ ข้อ 4.2.7 กำหนดให้ใช้ยางขนาด 265/65 R 17 เป็นการนำลักษณะเฉพาะตัว ของบางยี่ห้อมากำหนด ต้องกำหนดเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางที่นับเป็นนิ้ว R.17 ซึ่งมีทุกยี่ห้อ ข้อ 5.1.2 ถึง5.1.5 เอกสารเหล่านี้ใช้ ในขั้นตอนการผลิต ใช้กับโรงงานผู้ผลิต ไม่ปรากฎว่าเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ในส่วนที่ต้องแสดงในการประกวดราคา ขอเรียนท่านนายกและคณะกรรมการโปรดพิจารณาแก้ไขคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อให้การประกวดราคาเป็นไปด้วยความยุติธรรม ขอขอบพระคุณอย่างสูง ../add_file/ เรียน ท่านนายกอบต.น้ำแคมที่นับถือ จากร่างขอบเขตงาน TOR.ข้อ 4.2.1 กำหนด ให้ผู้เสนอราคารถยนต์ต้องมีเอกสาร.. ฉลากเขียว .. ซึ่งเข้าใจว่าจนท.น่าจะนำข้อความนี้มาจากการประกวดราคาผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ไม่ใช่รถยนต์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม..สำหรับการผลิตรถยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดให้มีมาตรฐานยูโร ทุกยี่ห้อต้องมีถ้าไม่มีจะผลิตออกมาจำหน่ายไม่ได้ ข้อ 4.2.7 กำหนดให้ใช้ยางขนาด 265/65 R 17 เป็นการนำลักษณะเฉพาะตัว ของบางยี่ห้อมากำหนด ต้องกำหนดเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางที่นับเป็นนิ้ว R.17 ซึ่งมีทุกยี่ห้อ ข้อ 5.1.2 ถึง5.1.5 เอกสารเหล่านี้ใช้ ในขั้นตอนการผลิต ใช้กับโรงงานผู้ผลิต ไม่ปรากฎว่าเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ในส่วนที่ต้องแสดงในการประกวดราคา ขอเรียนท่านนายกและคณะกรรมการโปรดพิจารณาแก้ไขคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อให้การประกวดราคาเป็นไปด้วยความยุติธรรม ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อยากเล่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากเล่น ../add_file/อยากเล่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1../add_file/โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566../add_file/ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567../add_file/ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569../add_file/โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : test file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: test../add_file/test
ชื่อไฟล์ : แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย../add_file/มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2567-2569 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2567-2569../add_file/แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2567-2569
ชื่อไฟล์ : คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2567../add_file/ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ร../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ร
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ มาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ มาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ มาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ.2566 รอบ 6 หลัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ.2566 รอบ 6 หลัง../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ.2566 รอบ 6 หลัง
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 1 ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 1 ปี 2566../add_file/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 1 ปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 2 ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 2 ปี 2566../add_file/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 2 ปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 3 ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 3 ปี 2566../add_file/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 3 ปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 4 ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 4 ปี 2566../add_file/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยที่ 4 ปี 2566
ชื่อไฟล์ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ2567 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2567
ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2567../add_file/มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2567 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2567
ชื่อไฟล์ : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 2567../add_file/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2567 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลน้ำแคม เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลน้ำแคม เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลน้ำแคม เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม การจัดประชาคมระดับตำบลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม การจัดประชาคมระดับตำบลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓../add_file/การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม การจัดประชาคมระดับตำบลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไขของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไขของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไขของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมในการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมในการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ../add_file/การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมในการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ../add_file/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ../add_file/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk - in)และผ่านระบบ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk - in)และผ่านระบบ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖../add_file/สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk - in)และผ่านระบบ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569../add_file/แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 017สรุปรายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (แยกเป็นรายการ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 017สรุปรายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (แยกเป็นรายการ)../add_file/017สรุปรายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (แยกเป็นรายการ)
ชื่อไฟล์ : 014รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 014รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/014รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566../add_file/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม../add_file/คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อทบทวนแผนชุมชนและนำโครงการที่ได้มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อทบทวนแผนชุมชนและนำโครงการที่ได้มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ../add_file/ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อทบทวนแผนชุมชนและนำโครงการที่ได้มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O15ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: O15ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท../add_file/O15ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ../add_file/สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ../add_file/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล และประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล และประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล และประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ../add_file/แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567)../add_file/รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567)../add_file/รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566-31มีนาคม2567)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567../add_file/รายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา../add_file/รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ชื่อไฟล์ : รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่../add_file/รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม และพนักงานส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงการปฏิบัติตนให้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม และพนักงานส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงการปฏิบัติตนให้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ../add_file/เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม และพนักงานส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนายสมศักดิ์ ขันทะคีรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงการปฏิบัติตนให้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
ชื่อไฟล์ : คู่มือการให้บริการ e-service file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการให้บริการ e-service../add_file/คู่มือการให้บริการ e-service
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : test file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: test../add_file/test
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗../add_file/แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : ภาคผนวกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภาคผนวกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐../add_file/ภาคผนวกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ชื่อไฟล์ : ภาคผนวกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภาคผนวกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐../add_file/ภาคผนวกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐